Jdi na obsah Jdi na menu
 


11.října 2021 - Osadní poplatek za rok 2021 neuhradili vlastníci těchto chat:

0102 300,- Kč
0105 300,- Kč
0130 5000,- Kč
0139 600,- Kč
0140 600,- Kč
0156 300,- Kč
0157 300,- Kč

Splatnost poplatku je 31.7.2021.

Pokud objevíte nějakou nesrovnalost, ozvěte se. K dispozici je samozřejmě pokladní kniha, výpisy z účtu a ostatní doklady.

Do roku 2006 byl osadní poplatek 500,- Kč, dále pak 300,- Kč.

Hradit jej je možno:

 1. Prostřednictvím účtu u České spořitelny a.s. 000000-2663800083/0800.
  Při platbách vždy uveďte jako variabilní symbol číslo vaší chaty. V případě potřeby (platba za více chat nebo jiná platba než osadní poplatek) zadejte konkrétní účel platby do zprávy pro příjemce.
 2. Hotově u šerifa.

 

5.října 2021 - Vyúčtování elektřiny v osadce za období 19.9.2020 - 24.9.2021:

Spotřeba elektřiny a služeb                 2484,52 Kč
Zaplacené zálohy 2530,- Kč
Přeplatek 45,85,- Kč

Vyúčtování skončilo přeplatkem, přeplatek bude převeden do dalšího vyúčtování.

 

1.října 2021 - Obecní úřad Sojovice zveřejnil informaci o zřízení místa zpětného odběru odpadních elektrozařízení a baterií. Sběrné místo bylo zřízeno v areálu skladu bioodpadu, tedy za hřištěm u léčiv. Občané Sojovic tak zde mohou odevzdat např. staré lednice, pračky, myčky, mrazničky, sporáky, CRT televizory či monitory.

Kompletní informace o nakládání s odpady v katastru obce Sojovice, včetně legislativy naleznete zde.

 

Komín v osadce má revizi a to bezúplatně. Díky Pepo.

 

21.srpna 2021 - V sobotu 21.srpna 2021 byla v 10 hodin dopoledne u osadky Osadní schůze.

 

14.srpna 2021 - Osadní táborák byl v sobotu 14.srpna 2021. Díky všem kdo přiložili ruku k dílu.

 

19.května 2021 - Ze Sojovic nám opět dali dárek. Po rozhlase v lese je to zvýšení daně z nemovitosti

 

13.května 2021 - Náklady na provoz osadní boudy:

Nájemní smlouva k pozemku s Lesy ČR 1 394,-Kč/rok
Daň z nemovitosti 390,-Kč/rok
Místní poplatek za odpad obci Sojovice 750,-Kč/rok

Zálohy za dodávku elektřiny ČEZ, a.s.

230,- Kč /měsíc
Pojištění nemovitosti ČSOB Pojišťovna, a.s. 907,-Kč/rok

 

11.května 2021 - Do fotogalerie přibyly obrázky z jarní brigády na hřišti. Díky vám, jste báječní.

 

6.května 2021 - Platby za odběr vody z kohoutku:

Úhrada vodného v roce 2021 0,- Kč
Úhrada vodného v roce 2020 0,- Kč
Úhrada vodného v roce 2019 409,- Kč
Úhrada vodného v roce 2018 140,- Kč
Úhrada vodného v roce 2017 110,- Kč
Úhrada vodného v roce 2016 80,- Kč
Úhrada vodného v roce 2015 144,- Kč
Úhrada vodného v roce 2014 109,- Kč
Úhrada vodného v roce 2013 149,- Kč
Úhrada vodného v roce 2012 103,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.května 2021 - Určitě jsi někdy měl pocit, že je veškeré Tvoje snažení k ničemu. Takový pocit bohužel máš i na osadě. Když se podíváš na záznamy na Alčině vývěsce na záchodech uvidíš, že je v pátek je umyla Michalova chata. Vzorně i se zametením okolí, tak jak se na správné osadníky patří.

spatny_vtip.jpg

Proč je Daniela "umyla" dva dny po té, tedy v neděli je záhadou. Snad jí jedna PET lahev, jak je u ní tradiční, stačila.

A proč v týdnu, čtyři dny po té, zrovna když na osadě není nikoho, kdo by je od té neděle použil, udělala svůj zápis Iveta zůstává opravdovou záhadou.

Nebo nám nemělo dojít, proč je tomu tak.

Už vím, takhle to určitě totiž bude i v sezóně! Děvčata, díky.

 

28.dubna 2021 - Když jsem jezdíval do samoobsluhy v Káraném k panu Míkovi, dával jsem si tam s tátou a bratrem snídani. Mléko a čerstvé rohlíky. K pití jsme si mohli koupit také Káranku, v Káraném vyráběnou limonádu.

Vypadá to, že se areál Káranky dočká znovuzrození. Koukni se na druhou stranu Káranského zpravodaje, odkaz je zde.

 

5.února 2021 - Když jedu z Prahy přes Kbely, Vinoř, Podolanku, Dřevčice a Starou Boleslav, cestu lemují kapličky. Kapličky bývalé Svatováclavské stezky. A mají hezký příběh. Koukni na krátký dokument "Cesta do středu země".

 

23.prosinec 2020 - Od příštího roku obec Sojovice zdražuje místní poplatek za odpady. Více informací je zde.

Nezapomeň, že již nezasílají informativní dopis ohledně poplatků každému poplatníkovi zvlášť, ale informují pouze hromadně a to vyvěšením na stránkách obce a na obvyklých místech veřejně přístupných….

 

21.listopadu 2020 - Zajímá Tě něco o našem blízkém a dobře známém okolí? Tak to shlédni tenhle krátký dokument: "Poustevníci v Polabí".

 

6.října 2020 - Obecní úřad Sojovice oznámil nové umístění kontejnerů na tříděný odpad a to vedle budovy SDH Sojovice za kulturním domem. Původní stanoviště u hospody u hlavní silnice bylo zrušeno. Více zde.

 

8.září 2020 - Máme za sebou nejen táborák a schůzi ale i termín splatnosti osadního poplatku. Nedoplatky jsou uveřejněny.

Na schůzi jsme se seznámili se stavem pokladny a je na nás, jak s prostředky naložíme. Poděkovali jsme za zajištění opravy pumpy u hřiště. Mimo nutných výdajů stále visí otazník nad malými záchody. Ujme se toho někdo?

Uklidili jsme nepořádek za hromadou dříví na hřišti. Už tam nic nedávejte, svůj odpad si zlikvidujte sami. Pod osadku nedávejte ani čalouněný nábytek. Hřiště není smeťák!

 

26.dubna 2020 - Na osadě bylo během letošního jara několik požárů, jejichž příčinou byla nezodpovědnost. Museli opakovaně zasahovat hasiči.

Opravdu je třeba psát, že žhavý popel do kontejneru či do lesa plného suchého listí nepatří? Co k tomu říci? To nechť je na každém z vás.

 

23.ledna 2020 - Hola hola, jak hlásil Honza, lesní správa je přestěhovaná do Brandýsa nad Labem. Info a kontakty jsou zde. Tak hopsa hejsa ...

 

26.srpna 2019

Povolenky k vjezdu do vodárenského pásma

Aktualizace povolenek k vjezdu do vodárenského pásma na rok 2020 bude provedena tak, abychom je na Nový rok již měli. Kdo nenahlásí změny do konce listopadu 2019, obdrží povolenky na vozidla jako v roce 2019. Pokud se tedy potřeba nemění, není nutno dělat nic. Povolenky musí být viditelně umístěny za čelním sklem vozidla.

Nežádejte o povolenky pro ty, kteří vás navštíví 5x za rok. Těm stačí povolenky jednorázové z vrátnice vodárny v Káraném nebo "spodní sojovická cesta", kde jich není třeba. Správce pomocí kamerového systému automaticky kontroluje registrační značky vozidel a situaci vyhodnocuje.

 

Na základě dotazů uvádíme informace k povolenkám vjezdu do lesa:

Povolenky k vjezdu do lesa

Vozidla vjíždějící do lesa musí mít platné povolení k vjezdu do lesa. Kde je pozemek lesa lze velmi snadno nalézt na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz. Zjednodušená mapa je zde.
Povolení musí být vydané na každé vozidlo zvlášť. Každé jednotlivé povolení schvaluje lesní správce. Na jednu chatu vydávají povolenky maximálně dvě. Dalším vozidlům se doporučuje parkovat mimo pozemek lesa.
Odkaz na formulář je zde
V případě, že je v katastru uvedeno vlastníků více, doporučujeme poslat jejich formuláře dohromady a tuto skutečnost zřetelně uvést.
Povolení je platné na 365 dní. To znamená, bude-li začátek 1.8.2019, tak platnost povolení bude do 31.7.2020.
Povolení je bezplatné.
Vyplněné formuláře posílejte, buď oskenované mailem paní Suché na: Petra.Sucha@lesycr.cz nebo v papírové podobě na adresu:
 

Petra Suchá

Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Mělník
Kokořínská 2021/4
276 01 Mělník

 

Smlouvy s lesy ČR:

Nezapomínáš si hlídat konec platnosti nájemní smlouvy na pozemek s Lesy ČR? Současně se složenkami posílají "Upozornění o konci platnosti a účinnosti některých nájemních či pachtovních smluv k pozemkům v právu hospodařit LČR, s.p."

Žádost o prodloužení smlouvy stačí poslat volnou formou emailem na petra.sucha@lesycr.cz. Uveď hlavně číslo stávající smlouvy. Bez žádosti nebude smlouva prodloužena. Psali jsme o tom zde již v lednu 2018.

Budou se ptát i na to, zda Ti u chaty nepřibyla nějaká kůlna či jiná stavba. To má souvislost s na jaře proběhnuvším přeměřováním chat a dalších staveb na lesním pozemku. Někdo již měl na osadě geodeta kvůli zaměření, někdo stavby odstranil.

 

5.dubna 2018 - Pracovníci Lesů České republiky, s.p. v tomto týdnu provedli dlouhodobě avizované přeměřování chat a dalších staveb na lesním pozemku. Ti kdož zabírají více, než mají ve smlouvě, mohou očekávat reakci.

 

19.ledna 2018 - Od roku 2018 nastavil OÚ Sojovice nová pravidla ohledně vyrozumění o povinnosti úhrady poplatku za odpad. Již nebudou poštou rozesílat jednotlivá upozornění poplatníkům.

Platba za odvoz odpadu je, s výjimkou úhrady poplatku za osadní boudu, výhradně záležitostí vlastníka chaty. V případě potřeby dalších informací doporučujeme navštívit stránky OÚ Sojovice nebo jej kontaktovat.

 

19.prosince 2017 - Hola hola, hned dvě důležité zprávy. Jedna o příjezdu po asfaltce a druhá o vyrozumění o platbě za odpad:

1. Dnes proběhlo úvodní jednání s vedením vodáren ohledně kamer snímajících průjezd aut po asfaltce.

Vězte tedy, že máme-li zájem o dlouhodobé povolenky, musíme za osadu předložit seznam vlastníků chat a registračních značek jejich vozidel.

Vize vodáren je jedna povolenka na vlastníka s tím, že dalším případným zájemcům vyhoví v rozumné míře. Tím je myšleno, že vlastní-li druhý z vlastníků též motorové vozidlo, bude mu vyhověno. Není však žádoucí mít na chatu s jedním vlastníkem přehršel dlouhodobých povolenek.

Dlouhodobé povolenky se budou vydávat jen pro osoby, které hojně dojíždějí. Dlouhodobé povolenky se nebudou vydávat těm, kdo jezdí na chatu jednou za uherský rok. Ti se musí spokojit s krátkodobou povolenkou vydávanou individuálně ve vrátnici káranské vodárny.

Zařízení snímající průjezdy bude, mimo kontrol dodržování zákazu vjezdu (s poskytováním dat Polici České republiky) sloužit i k vyhodnocování využívání povolenek.

 

2. Stran vyrozumění o platbě za odpad obecní úřad Sojovice nastavil nová pravidla.

Již nebudou rozesílat jednotlivá upozornění. 

 

25.července 2017 - Mirek nám dodal další kotlíkovskou relikvii - Kotlíkovské razítko.

 

7.července 2017 - Koho zaujalo psaní o Grádu níže, ten se pro představu jak před regulací Labe vlastně teklo může kouknout sem na výtah z mapy.cz - 19.století.

 

27.června 2017 Grádo, s názvem vypůjčeným od italského letoviska, nejvíce pulsovalo životem v dobách, kdy bylo písečným ostrovem a od čelákovického nádraží se na něj přes přívoz valily zástupy. Podívej se.

 

2.srpna 2015 - O samovznícení obrovské tlející hromady listí a větví za Martou a zásahu tří hasičských sborů poslední červencový pátek již jistě víte. Viníky jsou ti, kteří listí a větve místo rozptylování po lese sypou na tuto hromadu. Ti ji nyní, jak hasiči nařídili, musí rozptýlit.

 

24.ledna 2015 (aktualizováno 7.února 2015) - Dokumenty k vodoprávnímu řízení, které se nás bezprostředně týká, vše již bylo doručeno veřejnou vyhláškou.

 

27.června 2012 Zveřejnění konceptu výrokové části a odůvodnění rozhodnutí

V tomto dokumentu se stanovují pravidla chování v pásmech a omezení:

17.ledna 2013 Rozhodnutí o stanovení ochranných pásem vodních zdrojů břehové a umělé infiltrace

Další dokumenty:

15.dubna 2013 Rozhodnutí o 8 odvoláních proti stanovení ochranných pásem vodních zdrojů ÚV Káraný

4.června 2013 Usnesení - přerušení řízení

6.února 2014 Usnesení o jeho zastavení

10.července 2014 - Návrh opatření obecné povahy, přílohy: klad mapových listů, legenda, list 08 s rastrem (velikost 19MB), list 09 s rastrem (velikost 25MB), list 08 bez rastru (velikost 370 kB), list 09 bez rastru (velikost 1 MB).

Bude vydáno rozhodnutí nové a to opět pouze veřejnou vyhláškou. Jednotlivým účastníkům řízení je úřad nedoručuje. Veřejné vyhlášky zveřejňuje také elektronická úřední deska obce Sojovice. Lhůta na odvolání proti rozhodnutí je ze zákona 15 dnů.

 

12.října 2014 - V týdnu proběhla kontrola osady Lesy ČR, s.p. Vytknuto nám opět bylo shromažďování větví a listí na jednom místě. Tentokrát u kontejneru. Pro ty, kteří to zapomněli, nebo to ještě neví si dovolujeme uvést, že tento odpad odsud nikdo neodveze! Musí ho po lese rozptýlit rovnoměrně.

 

14.září 2014 - Od OÚ Sojovice jsme obdrželi odpověď na naší žádost o opravu příjezdové cesty (spodní sojovická). Na její obsah se můžete podívat zde.

 

19.května 2014 - Co znamená u osady přibyvší cedule "Chráněné území" "Evropsky významná lokalita"? Přírodní památku Černý Orel vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí České republiky součástí soustavy chráněných území Natura 2000 jako Evropsky významnou lokalitu CZ0214004 Černý Orel.

 

1.září 2013 (aktualizováno 13.prosince 2013)Osadní poplatek se vybírá na náklady spojené s provozem osady:

 • vyvážení záchodů a jejich údržba

 • údržba cest

 • vodné, péče o studny

 • opravy a údržba osadní infrastruktury (elektrorozvodů v majetku osady, kohoutku, pump)

 • odvoz odpadu nad rámec poplatku Obecnímu úřadu Sojovice

 • dětské dny
 • provoz osadní boudy

 • poštovné
 • vedení účtu
 • kytice či věnce pro zesnulé osadníky

Osadní poplatek je stanoven na 300,- Kč ročně za chatu.

Hradit jej je možno:

 1. Prostřednictvím účtu u České spořitelny a.s. 000000-2663800083/0800.
  Při platbách vždy uveďte jako variabilní symbol číslo vaší chaty. V případě potřeby (platba za více chat nebo jiná platba než osadní poplatek) zadejte konkrétní účel platby do zprávy pro příjemce.
 2. Hotově u šerifa.

 

28.srpna 2013 - Dne 27.srpna 2013 byl elektronickou poštou vznesen dotaz na Obecní úřad Sojovice stran novelizace Chatařského řádu MNV Sojovice z roku 1983. Dne 28.srpna 2013 referentka Obecního úřadu Sojovice po konzultaci se starostou a kontrole archivu telefonicky potvrdila, že nedošlo k novelizaci níže uvedeného Chatařského řádu MNV Sojovice z roku 1983 ani jeho zrušení.